Ħarsa ġenerali

 

L-Istrateġija Nazzjonali dwar it-Trobbija Pożittiva kienet teħtieġ it-twaqqif tat-Taskforce li tkun responsabbli għall-implimentazzjoni tagħha.

It-Taskforce dwar it-Trobbija Pożittiva twaqqfet fit-28 ta’ Marzu 2018 wara l-identifikazzjoni tal-membri permezz ta’ diskussjonijiet interministerjali, skont l-azzjoni ta’ politika 1 fil-Politika Strateġika Nazzjonali għat-Trobbija Pożittiva 2016-2024. Hija titmexxa mill-Ministeru għal-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal (MSPC), li qabel kien imsejjaħ il-Ministeru għall-Familja, id-Drittijiet tat-Tfal u s-Solidarjetà Soċjali (MFSS), b’koordinazzjoni ma’ rappreżentanti ewlenin minn Ministeri rilevanti oħrajn tal-Gvern. L-għan ta’ din it-taskforce huwa li tissorvelja l-implimentazzjoni ta’ din il-politika strateġika. It-taskforce torganizza laqgħat ta’ kull xahar. Jiġu organizzati laqgħat oħrajn mal-partijiet ikkonċernati mill-president u minn xi wħud mill-membri tat-Taskforce.

Struttura

Task Force Attwali dwar it-Trobbija Pożittiva

Ms Ruth Sciberras
 il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal

Il-Professur Angela Abela
d-Dipartiment tal-Istudji dwar it-Tfal u l-Familja, l-Università ta’ Malta

Dr Rita Micallef
il-Kura tas-Saħħa Primarja, il-Ministeru għas-Saħħa

Dr Alexia Aquilina
il-Ministeru għall-Ġustizzja

Ms. Melanie Bonavia
il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Isport

Ms Antoinette Vassallo
il-Kummissarju għat-Tfal

MS Melissa Mifsud
Segretarju tat-Taskforce

Membri li telqu mit-Taskforce

 

Nixtiequ nirringrazzjaw lill-membri ta’ hawn taħt għall-kontribut professjonali tagħhom għat-taskforce, li lkoll kellhom iwarrbu minħabba l-bidla tagħhom fir-responsabbiltajiet tax-xogħol:

Is-Sa Claire Sammut
FSWS, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal

Is-Sa Ninette Sammut
il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Isport

Is-SUR Ray Attard Previ
il-Ministeru għas-Saħħa

Is-Sa Sandra Cortis
il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Isport

IS-SA Melissa Mifsud
Segretarja tat-Taskforce

Is-Sa Pauline Miceli
il-Kummissarju għat-Tfal

Is-Sa Kelsey Sammut Duncan
Segretarja tat-Taskforce

Fl-aħħar nett, l-adozzjoni ta’ approċċ ta’ trobbija pożittiva timxi id f’id mar-rispett u l-protezzjoni tad-drittijiet u tad-dinjità tat-tfal u tal-adolexxenti. Skont il-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drittijiet tat-Tfal, it-tfal u l-adolexxenti għandhom id-dritt:

 • għall-privatezza
 • għall-parteċipazzjoni
 • li jingħataw appoġġ u pariri mill-ġenituri u li jkollhom kuntatt regolari maż-żewġ ġenituri
 • id-dritt għall-identità – l-isem, in-nazzjonalità u l-ħajja tal-familja
 • li ma ssirx diskriminazzjoni kontrihom, li jesprimu ruħhom u li jkollhom aċċess għall-informazzjoni u li jingħataw is-setgħa
 • li jkollhom ir-reliġjon tagħhom stess
 • li jiltaqgħu man-nies u ma’ sħabhom
 • li jkunu protetti minn informazzjoni li tagħmel il-ħsara
 • li jkunu protetti mill-forom kollha ta’ abbuż – fiżiku u emozzjonali, u negliġenza
  id-dritt għall-edukazzjoni u għas-servizzi tas-saħħa

X’inhi trobbija pożittiva?

It-trobbija pożittiva tiffoka fuq il-bini ta’ konnessjoni u relazzjoni b’saħħitha mat-tfal, filwaqt li tipprovdi wkoll lit-tfal b’konfini, struttura u konsegwenzi naturali meta jkunu meħtieġa.

It-trobbija pożittiva tirrikonoxxi l-importanza tad-dixxiplina u l-iżvilupp ta’ sens ta’ rispett lejn l-awtorità. L-enfasi hija li mmorru lil hinn minn kwalunkwe forma ta’ dixxiplina fiżika jew aggressjoni, li huma magħrufa li joħolqu sens ta’ nuqqas ta’ sikurezza, insigurtà u biża’ fit-tfal, li ma jwasslux għal żvilupp b’saħħtu tal-persuna u tar-relazzjonijiet. Ikun aktar probabbli li t-tfal jiżviluppaw sens b’saħħtu tagħhom infushom u relazzjonijiet

 • is-smigħ u s-sintonizzazzjoni
 • li tkun sod iżda turi mħabba
 • il-konsistenza
 • il-fehim tar-raġuni u l-funzjoni wara l-imġiba diffiċli tat-tfal
 • l-enfasi fuq il-punti ta’ saħħa tat-tfal
 • it-tifħir lit-tfal meta jkunu tajbin
 • l-għoti ta’ appoġġ lit-tfal fl-oqsma tat-tkabbir tagħhom
 • l-immudellar tar-rispett
 • l-empatija u t-turija tal-emozzjonijiet

Ikkuntattjana

Għandek mistoqsija? Ikkuntattjana issa… aħna nistgħu ngħinu!