It-Taskforce għat-Trobbija Pozittiva permess tal-paġna soċjali Positive Parenting Malta qed tagħmel ħilitha kollha biex toffri edukazzjoni psikoloġika u appoġġ lill-ġenituri kollha minn strati differenti tas-soċjetà. Kull ġenitur jistħoqqlu li jingħata informazzjoni u appoġġ ibbażati fuq l-evidenza meta niġu għall-aktar xogħol importanti tat-trobbija tat-tfal kollha biex isiru adulti f’saħħithom, stabbli, emozzjonalment siguri u ta’ suċċess. B’kull kampanja, qed issir aktar u aktar enfasi fuq it-trażmissjoni tal-edukazzjoni psikoloġika permezz ta’ mezzi differenti, inkluż permezz ta’ diversi programmi tat-televiżjoni u tar-radju, bħal Dak li Jgħodd, Niskata, Soċjetà Ġusta, One Breakfast u Il-Familji ta’ Għada.

Barra minn hekk, fit-tielet kampanja ntużaw ukoll żewġ influwenzaturi bħala midjum; dawn kienu Ben Camille u Jennifer Dimech. L-influwenzaturi qed isiru dejjem aktar popolari fil-kultura tagħna u Taskforce għat-Trobbija Pożittiva qed tagħmel ħilitha kollha biex tagħmel użu minn kwalunkwe xejra attwali għall-vantaġġ tagħha biex tqajjem kuxjenza akbar dwar il-valur kbir tal-iżvilupp ta’ relazzjoni pożittiva bejn il-ġenituri u t-tfal.

Kit tal-medja
li jista’ jitniżel

Kit tal-marka
li jista’ jitniżel

Positive Parenting
Paġna tal-Facebook

Il-paġna ta’ Positive Parenting Malta fuq Facebook tnediet fl-1 ta’ Ġunju 2020 u tiġi aġġornata kuljum. Is-Sa Charlene Aquilina, li hija psikologa klinika u terapista tal-familja, ġiet impjegata biex taħdem mill-qrib mat-tim tal-li jieħu ħsieb il-paġna soċjali u tippostja materjal rilevanti u bbażat fuq l-evidenza dwar it-trobbija pożittiva. Dan jinkludi l-ippostjar ta’ artikli, il-kitba ta’ kwotazzjonijiet li jibdu l-attenzjoni u jħallu impatt dwar it-trobbija biex jintużaw bħala gwida ta’ kuljum, u l-appoġġ permezz ta’ intervisti bil-vidjo ma’ diversi professjonisti fil-qasam kif ukoll ma’ influwenzaturi.

Barra minn hekk, il-ġenituri jistgħu wkoll jagħmlu użu mill-Facebook Messenger ta’ Positive Parenting Malta u jkollhom konsultazzjoni kunfidenzjali personalizzata. Il-ġenituri avviċinaw lill-psikologu u lit-terapista tal-familja għal diversi raġunijiet, inkluż biex:

 • jiksbu aktar informazzjoni dwar is-servizzi eżistenti attwali ta’ trobbija pożittiva
 • jingħataw appoġġ biex jifhmu b’mod aktar profond l-imġiba tat-tfal tagħhom u kif l-aħjar li jittrattaw magħha
 • jingħataw appoġġ fil-kura personali tagħhom bħala ġenituri
 • jingħataw appoġġ fi kwistjonijiet ta’ saħħa mentali perinatali
 • jingħataw appoġġ biex jadottaw konfini b’saħħithom mal-familja estiża
 • jingħataw appoġġ fit-trobbija konġunta.

Il-paġna ta’ Positive Parenting Malta fuq Facebook dan l-aħħar laħqet l-għaxart elef (10K) segwaċi. Dan huwa xi ftit mill-feedback li rċevejna permezz tal-posts tagħna fuq Facebook:
(L-ismijiet tan-nies ma humiex inklużi għal finijiet ta’ kunfidenzjalità)

 • Grazzi ħafna għall-appoġġ tiegħek.

 • Grazzi mill-qalb.

 • Tekniki ta’ trobbija tajbin ħafna għal tfal aktar f’saħħithom u familja aktar f’saħħitha!

 • Ħadt gost li ssemmew il-missirijiet u l-bżonnijiet tagħhom ukoll. Bħala missier li nibqa’ d-dar, inħoss li ħafna drabi niġu minsija jew injorati kompletament meta jiġu diskussi affarijiet relatati mat-trabi. Għalkemm probabbli li jien ninsab fil-minoranza assoluta tal-ġenituri rġiel li jibqgħu d-dar mat-tfal tagħhom, xorta nħoss li għandi konnessjoni speċjali mat-tfal tiegħi, minħabba li nqatta’ ħafna ħin magħhom, iżda sfortunatament dawn is-suġġetti qatt ma jiġu indirizzati lejn l-irġiel. Grazzi tax-xogħol tagħkom.

 • Hekk hu, il-ħin mat-tfal huwa prezzjuż immens, għax tkun magħhom u lanqas tinduna li kibru, tfarfru u telqu,
  iż-żmien itir.

 • Veru ħafna. It-tfal prezzjużi tagħna huma importanti ħafna għalina fil-ħajja. Huma kollox għalina u huwa d-dmir tagħna li nieħdu ħsiebhom b’ħafna attenzjoni.
  Hekk hu. Jeħtieġ li t-tfal ikunu maħbuba u jħossuhom siguri.

 • Il-ħin li tqatta’ mat-tfal tiegħek huwa imprezzabbli! Inti se tiġi ppremjat aktar tard! (kuntatt man-nanniet ukoll)

 • O!, kelli memorji mill-isbaħ mat-tfal tiegħi, fejn flimkien qsamna ħin ta’ kwalità, qrajna xi ktieb, rajna vidjos, lgħabna logħob, morna għal mixja fil-kampanja, morna ħdejn il-baħar. Dan kollu se jibqa’ f’qalbi u huma kkonfermaw li baqgħu jgħożżu dawk il-mumenti wkoll.

 • L-imħabba tiżboq kull intopp. Il-faraġ u li tkun taf li hemm xi ħadd li jħobbok hu l-qofol ta’ kollox.

 • Kemm hi ħaġa sabiħa li lit-tfal turihom li inti tapprezza kull sforz li jagħmlu, kif ukoll li inti għandek il-ħin biex tismagħhom u tgħinhom. Hekk iżjed jagħmlu kuraġġ u jibqgħu jaħdmu bil-qalb.

 • Huwa veru li t-tfal iħobbu l-attenzjoni u jieħdu gost ħafna meta tagħtihielhom, tagħmillhom ħafna kuraġġ, it-tfal jafu jħobbu u jkunu jridu ħafna mħabba u attenzjoni u b’hekk jagħmlu aktar kuraġġ biex jagħmlu l-affarijiet.

 • Naqbel. Jeħtieġ li t-tfal jiġu mfaħħrin. Dan iġegħilhom iħossuhom utli u wkoll ferħanin. Jeħtieġ ukoll li huma jiġu dixxiplinati b’mod ġentili. Dan jagħmilhom adulti mill-aqwa meta jikbru.

 • Dan huwa kollu minnu, għalhekk, għandek turihom li inti kburi(ja) bihom.

Intervista

Clarissa Sammut Scerri

Tista’ ttina introduzzjoni tiegħek nnifsek?
Jiena Dr. Clarissa Sammut Scerri, Senior Lecturer l-Università fid-dipartiment ta’ l-istudji tat-tfal u tal-familja, Counseling Psychologist u family therapist.

Parenting_Banner

Janice Sargent

Min int u x’inhu l-irwol tiegħek?
Jiena jisimni Janice Sargent. Il-professjoni tiegħi hija ta’ psychologist pero l-irwol tiegħi f’dan il-proġett huwa ta’ research manager. Ix-Xogħol tiegħi jinqasam fit-tnejn. L-ewwel parti huwa li nistudja ir-riċerka u l-letteratura li saret ma ġenituri fiż-żmien ta qabel u wara il-ħlas biex flimkien mat-tim tar-riċerkaturi inkunu nistaw naraw is-sitwazzjoni f’Malta kif inhi u x’tip ta’ għajnuna tkun ta’ benefiċċju għall-dawn in-nies. It-tieni parti tax-xogħol tiegħi huwa iktar prattiku, jien nieħu ħsieb it-tqassim u l-gġbir tal-kwestjonarji u nara li kollox miexi kif suppost.

Parenting_Banner

Ikkuntattjana

Għandek mistoqsija? Ikkuntattjana issa… aħna nistgħu ngħinu!