Il-Proġett Pilota Perinatali

Qed tiġi investigata wkoll l-importanza li jiġi offrut appoġġ liż-żewġ ġenituri meta r-relazzjoni tal-koppja ssib ruħha taħt tensjoni matul it-tranżizzjoni lejn il-paternità. Ir-riċerka tifforma parti integrali minn proġett pilota perinatali dwar l-effettività tal-proċeduri ta’ skrinjar u xi wħud mill-interventi li se jiġu offruti bħala parti mill-Istrateġija ta’ Trobbija Pożittiva. Dan il-proġett qed jitmexxa mill-Professur Angela Abela. Membri oħrajn fid-dipartiment li qed jieħdu sehem fil-proġett jinkludu lil Dr Ingrid Grech Lanfranco u Dr Clarissa Sammut Scerri. Dawn l-akkademiċi huma kollha esperti fil-qasam tat-trobbija u huma psikologi u terapisti tal-familja prattikanti

Dan qed jitwettaq b’kollaborazzjoni mat-tim ta’ professjonisti li jaħdmu fis-Servizz tas-Saħħa Mentali Perinatali, inklużi Dr Ethel Felice, Dr Rachel Buhagiar, is-Sa Claire Zerafa u s-Sa Elena Mamo. Il-Midwives ta’ Kollegament li jżuru l-ġenituri fid-djar tagħhom stess wara t-twelid tat-tarbija qed jgħinuna wkoll bl-iskrinjar.

Huwa jiffoka fuq l-iskrinjar tal-ġenituri fil-perjodu perinatali bl-użu ta’ kwestjonarji li jqanqlu aktar informazzjoni dwar il-benesseri emozzjonali, psikoloġiku u relazzjonali tal-ġenituri. Qed jitwettqu żewġ provi ta’ kontroll magħżula b’mod randomizzat. Waħda tiffoka fuq it-trattament ta’ diffikultajiet ta’ saħħa mentali matul il-perjodu perinatali. Il-ġenituri b’diffikultajiet ta’ saħħa mentali jintgħażlu b’mod aleatorju fi grupp ta’ intervent u fi grupp ta’ kontroll. Dawk fil-grupp ta’ intervent jieħdu l-intervent li jikkonsisti fi tnax-il sessjoni ta’ psikoterapija jew fil-grupp ta’ kontroll fejn il-ġenituri jirċievu trattament bħas-soltu.

Prova ta’ kontroll aleatorja oħra tinkludi l-għoti lil dawk il-ġenituri li qed ibatu minn relazzjonijiet ta’ trobbija konġunta taħt tensjoni matul il-perjodu ta’ wara t-twelid bil-Programm ‘Parents as Partners’. Dan huwa programm ta’ trobbija konġunta ta’ 16-il ġimgħa bbażat fuq l-evidenza mmirat biex isaħħaħ ir-relazzjonijiet tat-trobbija konġunta u r-relazzjoni bejn il-ġenituri u t-tfal. L-għan ta’ dan l-istudju ta’ kontroll randomizzathuwa li jkompli jixħet dawl fuq l-importanza ta’ intervent psikoloġiku fil-perjodu perinatali u li nimxu lejn dawn l-interventi psikoterapewtiċi u ta’ trobbija konġunta bħala parti integrali mis-servizz tas-Saħħa Mentali Perinatali.

Il-Proġett Pilota Perinatali jinkludi wkoll Analiżi tal-Ispejjeż u l-Benefiċċji, li qed titmexxa minn Dr Carl Camilleri, Ekonomista tas-Saħħa. Permezz ta’ dan, se jiġu enfasizzati l-benefiċċji ekonomiċi fit-tul tal-interventi psikoterapewtiċi msemmija aktar kmieni.Żvilupp Professjonali
Kontinwu għall-Qwiebel

L-iżvilupp professjonali kontinwu qed jiġi offrut ukoll mid-Dipartiment tal-Istudji dwar it-Tfal u l-Familja għall-qwiebel, li jaħdmu man-nisa fl-istadju perinatali u li qed jesperjenzaw vjolenza domestika. Din l-unità tal-istudju qed tiġi offruta minn Dr Clarissa Sammut Scerri. L-evidenza identifikat it-tqala bħala żmien ta’ riskju akbar għall-abbuż domestiku (Leneghan, Gillen u Sinclair, 2012) bħala skattatur jew bħala skalatur. L-abbuż huwa theddida fiżika u psikoloġika sinifikanti kemm għan-nisa kif ukoll għat-tfal tagħhom u jagħmel ukoll ħsara fir-relazzjoni bejn il-membri tal-familja, b’mod partikolari fir-relazzjoni tal-koppja. Din l-unità tal-istudju ġiet stabbilita bħala parti mill-kors tal-qwiebel, li għandu l-għan li jgħin lill-professjonisti tal-kura tas-saħħa jifhmu aħjar il-kumplessitajiet li jirrigwardjaw il-vjolenza domestika. Dan għandu wkoll l-għan li jiggwidahom biex ikunu jafu x’jistgħu jagħmlu biex jgħinu u jappoġġjaw lill-pazjenti u lill-kollegi tagħhom meta jitqajjem tħassib dwar kwistjonijiet ta’ vjolenza domestika. Il-kors diġà ġie offrut darbtejn wara xulxin u l-interess fost il-qwiebel qed jiżdied bil-kbir.

Ikkuntattjana

Għandek mistoqsija? Ikkuntattjana issa… aħna nistgħu ngħinu!