Positive Parenting Malta u taħditiet Psikoedukattivi

Positive Parenting Malta tkompli tippromwovi aktar għarfien dwar il-ħiliet fit-trobbija pożittiva u tipprovdi appoġġ prattiku għall-ġenituri u l-professjonisti billi toffri webinars psikoedukattivi. Positive Parenting Malta se torganizza webinar mad-Dipartiment tat-Terapija Okkupazzjonali dwar il-Ħiliet fit-Trobbija Pożittiva fix-xhur li ġejjin. Din it-taħdita se ssir mis-Sa Charlene Aquilina, Psikologa Klinika u Terapista tal-Familja.

Barra minn hekk, Positive Parenting Malta se torganizza serje ta’ webinars mis-Sa Charlene Aquilina għall-Pedjatriċi bil-għan li tappoġġjahom fix-xogħol kliniku tagħhom meta jittrattaw ma’ ġenituri u tfal li jkunu jeħtieġu aktar appoġġ ta’ trobbija/relazzjonali. Dan huwa skedat għax-xhur li ġejjin.

Aktar Qari

Janice Sargent

Min int u x’inhu l-irwol tiegħek?
Jiena jisimni Janice Sargent. Il-professjoni tiegħi hija ta’ psychologist pero l-irwol tiegħi f’dan il-proġett huwa ta’ research manager. Ix-Xogħol tiegħi jinqasam fit-tnejn. L-ewwel parti huwa li nistudja ir-riċerka u l-letteratura li saret ma ġenituri fiż-żmien ta qabel u wara il-ħlas biex flimkien mat-tim tar-riċerkaturi inkunu nistaw naraw is-sitwazzjoni f’Malta kif inhi u x’tip ta’ għajnuna tkun ta’ benefiċċju għall-dawn in-nies. It-tieni parti tax-xogħol tiegħi huwa iktar prattiku, jien nieħu ħsieb it-tqassim u l-gġbir tal-kwestjonarji u nara li kollox miexi kif suppost.

Parenting_Banner

Ikkuntattjana

Għandek mistoqsija? Ikkuntattjana issa… aħna nistgħu ngħinu!