Positive Parenting Malta u Programmi ta’ Taħriġ

Positive Parenting Malta hija impenjata li tiżgura li l-professjonisti li jaħdmu fil-qasam jiġu mħarrġa bil-ħiliet ibbażati fuq l-aħħar evidenza sabiex ikunu f’pożizzjoni aħjar biex jappoġġjaw lill-familji u lis-soċjetà b’mod ġenerali. Tabilħaqq, fl-2021, bosta professjonisti minn diversi setturi ġew imħarrġa f’diversi programmi, jiġifieri: il-Programm ‘Step-by-Step Parenting’, il-Programm ta’ Ħiliet fit-Trobbija u l-Programm ‘Parents as Partners’.

It-Trobbija Pożittiva għal Ġenituri Aspiranti/Ġenituri b’Diżabilità Intellettwali

F’Ottubru 2021, grupp ta’ 6 professjonisti mill-Aġenzija Sapport ivvjaġġaw lejn ir-Renju Unit biex jirċievu taħriġ dwar it-Trobbija Pożittiva għal Ġenituri Aspiranti/Ġenituri b’Diżabilità Intellettwali minn Aspire Social Work UK.

It-taħriġ kien immirat lejn professjonisti li jaħdmu ma’ ġenituri jew ġenituri aspiranti li għandhom diffikultajiet intellettwali u diffikultajiet ta’ saħħa mentali. Dan it-taħriġ kien relatat mal-proċess ta’ valutazzjoni u l-għodod ta’ valutazzjoni użati għall-valutazzjoni tal-kapaċità tal-utenti tas-servizzi b’limitazzjonijiet intellettwali li huma jew qed jaspiraw li jkunu ġenituri. Huwa ffoka fuq l-użu tal-Parenting Assessment Manual Software (PAMS)

u kif permezz ta’ tali valutazzjoni, wieħed jista’ jinforma pjan ta’ tagħlim, taħriġ u interventi. Dan it-taħriġ iffoka wkoll fuq l-użu tar-Real Care Baby Simulator ma’ dawn il-ġenituri biex jinkisbu l-aqwa riżultati.

Il-Programm ‘Step-by-Step Parenting’: Il-Prevenzjoni u l-Ammeljorament tan-Negliġenza tat-Tfal Permezz ta’ Intervent ibbażat fuq il-Kompetenza għall-Ġenituri b’Diffikultajiet fit-Tagħlim – Dr. Maurice Feldman, PhD., C.Psych., BCBA-D

F’dan il-workshop ta’ 3 ijiem, Dr Maurice Feldman ippreżenta l-Programm Step-By-Step Parenting Program© għall-ġenituri b’diffikultajiet fit-tagħlim u għat-tfal tagħhom. Il-Programm Step-By-Step Parenting Program© intuża b’mod estensiv biex jgħin lill-ġenituri b’diffikultajiet fit-tagħlim inaqqsu r-riskju ta’ negliġenza tat-tfal. Il-ġenituri jiġu mgħallma ħiliet speċifiċi ta’ trobbija relatati mal-kura bażika tat-tfal, is-saħħa, is-sikurezza u l-iżvilupp tat-tfal, l-interazzjonijiet bejn il-ġenituri u t-tfal, u l-ġestjoni tal-imġiba tat-tfal. Il-Programm jinkludi mudell ta’ valutazzjoni, taħriġ u appoġġ imfassal speċifikament għall-ġenituri b’diffikultajiet fit-tagħlim li jrabbu tfal ta’ 0-3 snin. Il-workshop ta’ 3 ijiem kopra wkoll il-logħba tal-familja (‘The Family Game’) maħsuba għall-ġenituri b’diffikultajiet fit-tagħlim li għandhom tfal akbar fl-età. Il-mudell Step-By-Step© wera li huwa effettiv f’bosta evalwazzjonijiet ippubblikati f’ġurnali u kotba ta’ rieżami bejn il-pari. Il-mudell Step-By-Step© huwa emulat fil-Kanada, fl-Istati Uniti, fl-Awstralja u fl-Ewropa.

Programm Online dwar it-Trobbija Pożittiva – Kollaborazzjoni mal-Aġenzija Sapport

Positive Parenting Malta kkollaborat mal-Aġenzija Sapport biex toffri l-kors tal-Programm Online dwar it-Trobbija Pożittiva. Il-Programm Online dwar it-Trobbija Pożittiva jikkonsisti f’7 sessjonijiet ta’ sagħtejn kull waħda. Ġew organizzati żewġ gruppi: grupp għal Ġenituri li kellhom tfal b’diżabilità minn 0-10 snin u grupp ieħor ta’ Ġenituri li kellhom tfal b’diżabilità ta’ bejn il-11 u s-17-il sena. B’kollox kien hemm madwar 30 ġenitur li attendew dawn il-gruppi. Is-suġġetti li koprejna kienu dawn li ġejjin:

  • Sessjoni 1 – Il-Promozzjoni tal-Indipendenza fi Stadju Bikri

  • Sessjoni 2 – Kif Tittratta man-Niket

  • Sessjoni 3 – Kif tifhem il-ħtiġijiet tat-tfal tiegħek u l-istili ta’ trobbija tiegħek

  • Sessjoni 4 – Kif tlesti ruħek għas-Suċċess u l-Indipendenza

  • Sessjoni 5 – Valuri, Regoli u Premjijiet

  • Sessjoni 6 – Dixxiplina Pożittiva: It-Triq għal Għajxien Indipendenti

  • Sessjoni 7 – Riżorsi u Suġġerimenti dwar it-Trobbija: Il-Ħames Lingwi tal-Imħabba u l-Promozzjoni ta’ Rabta Sigura

 

Il-Programm ‘Parents as Partners’, il-Professur C. Cowan u l-Professur P. Cowan, l-Università ta’ Berkeley California – il-kors ‘Train the Trainer’

Fl-2020, sitt professjonisti li huma akkreditati biex iwasslu l-Programm ‘Parents as Partners’ ingħataw ukoll taħriġ mit-Tavistock Relations London, sabiex isiru ħarrieġa f’dan il-programm. Dan kien iffinanzjat mill-Kampanja ta’ Positive Parenting Malta. Il-programm ‘Parents as Partners’ huwa programm ta’ interventi ta’ 16-il ġimgħa bbażat fuq l-evidenza li għandu l-għan li jappoġġja r-relazzjoni tat-trobbija konġunta sabiex jiffaċilita aktar il-benesseri emozzjonali u psikoloġiku mtejjeb għall-familja kollha. L-għan huwa li l-ħarrieġa issa jħarrġu lill-professjonisti interessati fil-qasam f’dan il-programm ta’ trobbija sabiex ikunu jistgħu jintużaw f’servizzi lokali oħrajn ta’ intervent bikri.

Aktar Qari

X’jgħallmuna t-tfal lilna l-ġenituri dwar il-ħajja?

Ħafna mill-blogs u l-informazzjoni li jeżistu jiffukaw fuq kif aħna nistgħu niddixxiplinaw lil uliedna b’mod pożittiv sabiex nappoġġjaw it-tkabbir u l-iżvilupp tagħhom. Madanakollu, f’dan il-blog xtaqt li nidħol aktar fil-fond f’suġġett aktar importanti –...

Clarissa Sammut Scerri

Tista’ ttina introduzzjoni tiegħek nnifsek?
Jiena Dr. Clarissa Sammut Scerri, Senior Lecturer l-Università fid-dipartiment ta’ l-istudji tat-tfal u tal-familja, Counseling Psychologist u family therapist.

Parenting_Banner

Ikkuntattjana

Għandek mistoqsija? Ikkuntattjana issa… aħna nistgħu ngħinu!